CYSTADLEUAETH CODIO CYMRU

THE ALL WALES CODING COMPETITION

 

WEDI'I OHIRIO / POSTPONED

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa sydd ohoni, mae Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 wedi ei ohirio. Rydym dal yn derbyn ceisiadau, a bydd unrhyw geisiadau sydd yn dod i mewn yn cael eu cadw'n ddiogel ac yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth wedi iddi ail-agor.


***

Unfortunately, due to the current situation, we have decided to postpone the 2020 All Wales Coding Competition. We are still accepting entries, and all entries received will be kept safely and automatically re-entered into the competition when it re-opens.

 

Sefydlwyd Cystadleuaeth Codio Cymru yn 2017/18 ac mae bellach yn gystadleuaeth codio flynyddol i blant Cymru gyfan. 

Nod y gystadleuaeth yw hyrwyddo cyfrifiaduro a rhaglennu ymysg plant cynradd ac uwchradd ar draws Cymru gyfan. 

Mae’r gystadleuaeth yn galw ar blant 7-16 oed, sy’n mynychu unrhyw ysgol yng Nghymru, neu sy’n aelod o unrhyw glwb codio yng  Nghymru i greu gem gyfrifiadurol ar thema penodol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am her 2020.

***

The All Wales Coding Competition was established in 2017/18 and is now an annual coding competition for children from all corners of Wales.

The competition aims to promote computing and programming to primary and secondary school children across the whole of Wales.

The competition calls on children aged 7-16, who attend any school in Wales, or who are members of a coding club in Wales, to create a computer game on a specific theme.

Click here for more information on the 2020 challenge.