ADNODDAU / RESOURCES

 
Future_Learn1.png

Sut i drefnu Clwb Codio

Prepare to run a Code Club

Gwybodaeth ymarferol o sut mae mynd rhagddi i gychwyn clwb codio. Practical advice on how to start a coding club.

Future Learn

raspberry-pi-mini-pc-2.jpg

Dysgu Rhaglennu mewn Ysgolion Cynradd

Teaching Programming in Primary Schools

Cwrs ar-lein am ddim.

Free online course

Raspberry Pi

scratch.png

Scratch Modiwl 1

Scratch Module 1

Y camau cyntaf yn y byd Codio.

The first steps in the Coding world.

SCRATCH

scratch.png

Scratch Modiwl 2

Scratch Module 2

Animeiddio, gemau a mwy.

Animation, games and more

SCRATCH

scratch.png

Scratch Modiwl 3

Scratch Module 3

Animeiddio, gemau a mwy.

Animations, games and more.

SCRATCH

Scratch Adv.jpg

Scratch Pellach

Advanced Scratch

Ti'n godiwr profiadol?

Are you an experienced coder?

SCRATCH

Welsh Dragon_edited.jpg

Hyfforddiant Scratch yn Gymraeg
Scratch Training in Welsh

SCRATCH CYMRAEG