ENILLWYR/WINNERS
2019

Cyfnod Allweddol 2 tîm / Key Stage 2 team

 1. Team SOH, Usk CiW Primary School

 2. Team McJi, Usk CiW Primary

 3. Bro Banw Coders, Ysgol Bro Banw


Cyfnod Allweddol 2 unigolyn / Key Stage 2 individual

 1. Daniel He, Willowtown Primary

 2. Alexander Besley, Ysgol Bryn y Mor

 3. Owen Collings, Ysgol Bodfeurig


Cyfnod Allweddol 3 tîm / Key Stage 3 team

 1. Guto Felin a Cian Trefonwys, Ysgol Tryfan

 2. Team IMF, Caerleon Comprehensive

 3. Tîm P_C_C, Ysgol Tryfan


Cyfnod Allweddol 3 unigolyn / Key Stage 3 individual

 1. Cian GRIFFITHS, Ysgol Tryfan

 2. Matilda Boyle, Ysgol Tryfan

 3. Awen Dafydd, Ysgol Dyffryn Conwy

Gwobr Ysgol/Uned Arbennig /  Special School/Unit Award

 1. Oliver Egelstaff-Thomas, Ysgol Bro Gwydir

 2. James Hughes, Ysgol Pendalar

 3. Cai Lloyd Spencer, Ysgol Bro Gwydir


Tlws Ysgol / School Award

 • Ysgol Tryfan, Bangor

 

ENILLWYR/WINNERS
2018

Cyfnod Allweddol 2 tîm / Key Stage 2 team

 1. Izza, Kacey, Layla, Ysgol Gynradd Gladstone, Caerdydd

 2. Y Bont Faen Griffmo's, Ysgol Gynradd Y Bont Faen


Cyfnod Allweddol 2 unigolyn / Key Stage 2 individual

 1. Solomon Bunn-Sovin, Ysgol Gymraeg Bryn Y Mor, Abertawe

 2. Guto Jones, Ysgol Tudweiliog


Cyfnod Allweddol 3 tîm / Key Stage 3 team

 1. Cian Griffiths a Guto Evans Ysgol Tryfan, Bangor

 2. Joel Jinkinson & Elliot Jenkins,  Ysgol Brynhyfryd, Ruthin


Cyfnod Allweddol 3 unigolyn / Key Stage 3 individual

 1. Freddie Howells, Usk Code Club

 2. Caitlin Nicholls, Ysgol Brynhyfryd, Ruthin


Tlws Ysgol / School Award

 • Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

 • Ysgol y Faenol, Bodelwyddan

 

©2018 by Cystadleuaeth Codio Cymru. Proudly created with Wix.com