CYSTADLEUAETH CODIO CYMRU

2019

 
DSC04960_edited.jpg

YR HER

Oedd i greu gêm gyfrifiadurol i blant a phobl ifanc ar y thema 'Darganfod ac Antur'.

 • CA2 - defnyddio'r rhaglen Scratch i greu gêm ryngweithiol ar y themâu.

 • CA3 - defnyddio'r rhaglen Scratch neu Python i greu gêm ryngweithiol ar y themâu.

 • CA4 - defnyddio'r rhaglen Python i greu gêm ryngweithiol ar y themâu.

 

Y RHEOLAU

 1. Dyddiad cau – hanner nos 31/01/19.

 2. Diwrnod gwobrwyo – 07/03/19

 3. Hysbysir yr enillwyr ym mis Chwefror

 4. Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw blentyn sydd yn byw yng Nghymru, neu yn mynychu ysgol neu glwb codio yng Nghymru, ac sydd yn 7-16 oed (Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4)

 5. Gallwch gystadlu fel unigolyn neu dîm o hyd at 4 person.

 6. Mae’n rhaid i bawb sy’n cystadlu cael caniatâd y rhiant/gwarcheidwad cyn cyflwyno cais.

 7. Derbynnir ceisiadau wedi eu creu gyda’r rhaglen Scratch 2.0/3.0 neu Python yn unig. Ni dderbynnir ceisiadau wedi eu creu gydag unrhyw raglen arall.

 8. Mae’n rhaid derbyn ffurflen gystadlu ffurfiol gyda phob ymgais. Ni dderbynnir ceisiadau heb y ffurflen hon.

 9. Mae rhaid i’r gwaith sy’n cael ei gyflwyno  fod yn waith gwreiddiol yr unigolyn neu’r tîm ymgeisio. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn addasiad (‘remix’) o waith eraill.

 10. Caniateir i’r ymgeiswyr dderbyn cefnogaeth gan athrawon/cynorthwywyr dosbarth/arweinwyr clwb fel rhan o’r broses dysgu arferol.

 11. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o geisiadau gan unigolyn neu dim, ond os oes rhai yn gwneud ceisiadau lluosog disgwylir i bob gêm maent yn ei gyflwyno fod yn sylweddol wahanol.

 12. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw ymgais sydd, yn ein barn ni, yn cynnwys deunydd amhriodol.

 13. Wrth gystadlu, rydych yn rhoi caniatâd i Goleg Meirion-Dwyfor a’i phartneriaid wneud defnydd anghyfyngedig o'r ymgais yn y dyfodol, at ddibenion addysgol neu gyhoeddusrwydd. Mewn defnydd o'r fath, bydd y Coleg yn sicrhau bod yr awdur / ysgol yn cael ei gydnabod yn glir.

 14. Bydd Coleg Meirion-Dwyfor yn cadw eich data cyswllt yn gyfrinachol ac ni fydd yn ei ryddhau i unrhyw bartïon eraill.

 

ENILLWYR
2019 
WINNERS

Cyfnod Allweddol 2 tîm / Key Stage 2 team

 1. Team SOH, Usk Church in Wales Primary School

 2. Team McJi, Usk Church in Wales Primary School

 3. Bro Banw Coders, Ysgol Bro Banw


Cyfnod Allweddol 2 unigolyn / Key Stage 2 individual

 1. Daniel He, Willowtown Primary

 2. Alexander Besley, Ysgol Bryn y Mor

 3. Owen Collings, Ysgol Bodfeurig


Cyfnod Allweddol 3 tîm / Key Stage 3 team

 1. Guto Felin a Cian Trefonwys, Ysgol Tryfan

 2. Tîm IMF, Caerleon Comprehensive

 3. Tîm P C C, Ysgol Tryfan


Cyfnod Allweddol 3 unigolyn / Key Stage 3 individual

 1. Cian Griffiths, Ysgol Tryfan

 2. Matilda Boyle, Ysgol Tryfan

 3. Awen Dafydd, Ysgol Dyffryn Conwy

Categori Ysgol neu Uned Arbennig / Special School or Unit Category

 1. Oliver Egelstaff-Thomas, Ysgol Bro Gwydir

 2. James Hughes, Ysgol Pendalar

 3. Cai Lloyd Spencer, Ysgol Bro Gwydir

 

NODDWYR 2019

Diolch i'n holl noddwyr am eu cefnogaeth.

Coleg_Meirion-Dwyfor_logo-430x120.png
BT_logo_small.png
Canolfan Ehangu Mynediad 3.png
bangor_logo_c1_flush.png
gwe.jpg
gwynedd digidol.png
Gwynedd.jpg
Logo-CCC.jpg
Grwp Llandrillo Menai.jpg
CK.png
image007.png
Harlech_24293a71333f2c1273a2abcc00323075