DSC_8125.jpg

CYSTADLEUAETH CODIO CYMRU
2020

 

YR HER

Creu gêm gyfrifiadurol i blant a phobl ifanc ar y thema 'Hanes a Chwedlau Cymru'.

 • CA2 - defnyddio'r rhaglen Scratch i greu gêm ryngweithiol ar y themâu.

 • CA3 - defnyddio'r rhaglen Scratch neu Python i greu gêm ryngweithiol ar y themâu.

 • CA4 - defnyddio'r rhaglen Python i greu gêm ryngweithiol ar y themâu.

Cliciwch yma i gyflwyno eich cais.

****DYDDIAD CAU WEDI EI YMESTYN****

Dyddiad cau newydd:

 31/03/2020

DSC04960_edited.jpg
 

Y RHEOLAU

 1. Dyddiad cau – hanner nos 31/03/2020.

 2. Diwrnod gwobrwyo – i'w gadarnhau

 3. Hysbysir yr enillwyr ym mis Ebrill.

 4. Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw blentyn sydd yn byw yng Nghymru, neu yn mynychu ysgol neu glwb codio yng Nghymru, ac sydd yn 7-16 oed (Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4)

 5. Gallwch gystadlu fel unigolyn neu dîm o hyd at 4 person.

 6. Mae’n rhaid i bawb sy’n cystadlu cael caniatâd y rhiant/gwarcheidwad cyn cyflwyno cais.

 7. Derbynnir ceisiadau wedi eu creu gyda’r rhaglen Scratch 2.0/3.0 neu Python yn unig. Ni dderbynnir ceisiadau wedi eu creu gydag unrhyw raglen arall.

 8. Mae’n rhaid derbyn ffurflen gystadlu ffurfiol gyda phob ymgais. Ni dderbynnir ceisiadau heb y ffurflen hon.

 9. Mae rhaid i’r gwaith sy’n cael ei gyflwyno  fod yn waith gwreiddiol yr unigolyn neu’r tîm ymgeisio. Ni ddylid cyflwyno gwaith sydd yn addasiad (‘remix’) o waith eraill.

 10. Caniateir i’r ymgeiswyr dderbyn cefnogaeth gan athrawon/cynorthwywyr dosbarth/arweinwyr clwb fel rhan o’r broses dysgu arferol.

 11. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o geisiadau gan unigolyn neu dim, ond os oes rhai yn gwneud ceisiadau lluosog disgwylir i bob gêm maent yn ei gyflwyno fod yn sylweddol wahanol.

 12. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw ymgais sydd, yn ein barn ni, yn cynnwys deunydd amhriodol.

 13. Wrth gystadlu, rydych yn rhoi caniatâd i Goleg Meirion-Dwyfor a’i phartneriaid wneud defnydd anghyfyngedig o'r ymgais yn y dyfodol, at ddibenion addysgol neu gyhoeddusrwydd. Mewn defnydd o'r fath, bydd y Coleg yn sicrhau bod yr awdur / ysgol yn cael ei gydnabod yn glir.

 14. Bydd Coleg Meirion-Dwyfor yn cadw eich data cyswllt yn gyfrinachol ac ni fydd yn ei ryddhau i unrhyw bartïon eraill.

 

NODDWYR 2020

Diolch i'n holl noddwyr am eu cefnogaeth.

 

©2018 by Cystadleuaeth Codio Cymru. Proudly created with Wix.com