Codio-Cymru_edited.jpg

CROESO WELCOME

Mae Codio Cymru yn gorff ambarel i glybiau codio Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig cymorth ymarferol i ysgolion ac i sefydliadau addysg, ac yn trefnu sesiynau codio hwyliog mewn ysgolion, canolfanau cymunedol a llyfrgelloedd.

Rydym yn trefnu Cystadleuaeth Codio Cymru yn flynyddol, yn ogystal â nifer o gystadlaethau eraill lleol. Rydym yn blatfform i gynorthwyo yn yr amcan o godi llythrennedd cyfrifiadurol plant a phobol ifanc yn ardal Gogledd Cymru.

****

Codio Cymru is an umbrella body for code clubs in North Wales. We offer practical advice to schools and educational establishments, and run fun and innovative coding sessions in schools, community centres and libraries.


We organise the annual All Wales Coding Competition, as well as a number of local competitions. We are a platform to assist in the objective of raising the computer literacy of children and young people in North Wales.

 

HER
2020
CHALLENGE

Mae Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 nawr ar agor!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

The All Wales Coding Competition 2020 is now open!

Click here for more information.