Search
  • Gwennan Richards

Codwyr Ifanc yn Disgleirio

Cynhaliodd Codio Cymru, ar y cyd gyda Sgiliaith gyfres o gystadlaethau Codio i blant a phobol ifanc ysgolion cynradd dalgylchoedd, Dolgellau, Ynys Môn a Phen Llyn yn ddiweddar.

Yn dilyn llwyddiant Codio Cymru yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli, yn cychwyn a meithrin nifer o glybiau codio cyfrifiadurol ar draws gogledd orllewin Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r cystadlaethau hyn wedi tyfu mewn poblogrwydd flwyddyn ar ôl blwyddyn.


Cynhaliwyd y cystadlaethau yn -


Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, Mehefin 18.

Coleg Menai, Llangefni, Mehefin 19.

Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, Mehefin 20.


Y dasg a osodwyd ar y codwyr ifanc, oedd creu gem gyfrifiadurol wreiddiol gan ddefnyddio meddalwedd “Scratch”. Cafwyd ceisiadau hynod o wreiddiol yn ystod y tri diwrnod o gystadlu.


Meddai Gwennan Richards, Pennaeth Sgiliaith, a chydlynydd Codio Cymru.


“Braf iawn oedd gweld cynifer o godwyr ifanc yn dod at ei gilydd, er mwyn dangos eu sgiliau codio fel hyn. Mae dysgu’r math hwn o sgil yn hanfodol ar gyfer meithrin hyder a dealltwriaeth mewn sector sydd yn tyfu’n sydyn. Mae sgiliau codio’n angenrheidiol ar gyfer y math o economi y byddwn yn hoffi ei weld yng Nghymru yn y dyfodol agos.”

Diolch i BTCymru, Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor, Canolfan M-Sparc am noddi’r gystadleuaeth.

12 views0 comments

Recent Posts

See All